Hamiltonplaketten 2021!🌟

Vi är så glada, stolta och rörda över att ha tilldelats denna fina utmärkelse! Varmt tack till alla valpköpare som startat sina Östbergare på jaktprov & utställning och därmed bidragit till detta! Tack till svenska kennelklubben och svenska pointerklubben!

Kerstin med några uppfödningar! Foto: Jens Larsson, ÖP