K-kullen

K-kullen föddes 21 mars 1994, efter Red Taps Joker Sam (N34305/91) och J Östbergets Fay (S61393/86).

Namn  Högsta merit j-prov / utst.  HD-status
Katja  1 Ukl 1 Ökl 1 Skl CERT / SE UCh  Ua
Kim  / CK  Ua
King
Konnie  1 Ukl 1 Ökl 1 VK CACIT NO JCh / 1 Ökl  Ua
Koss  / 3 Ökl  Ua

Pointer sedan 1962