Planerade valpar

Vi planerar att para J Östbergets Äzzla på nästa löp. Hanhund ännu ej bestämd.

Pointer sedan 1962