I-kullen

I-kullen föddes 3 november 1991, efter NO JCh NO UCh Eraaks Luck (N14601/80) och J Östbergets Fay (S61393/86).

Namn  Högsta merit j-prov / utst.  HD-status
Ifos  1 Ökl 2 Skl Hp / SE UCh  Ua
Ike
Ila  / 1 junkl
Inka  / 2 Ökl  Ua
Ior
Ira  3 Ukl 1 Ökl 6 Skl / INT UCh SE UCh NO UCh  Ua
Izette  / 1 junkl

Pointer sedan 1962