Äzzla

Äzzla föddes den 4 maj 2019 efter J Karacanis Cooper och J Östbergets Winja. Äzzla har tilldelats excellent HP på utställning vid 5 månaders ålder.