Äzzla

Äzzla i stånd för rapphöns vid 9 mån ålder

Äzzla föddes den 4 maj 2019 efter J Karacanis Cooper och J Östbergets Winja. Äzzla har tilldelats excellent HP på utställning vid 5 månaders ålder. Äzzla avsöker marken bra i god kontakt med föraren och har redan visat sig vara en god viltfinnare.

Pointer sedan 1962