Dotra

Dotra var efter NJCh Leistadåsens Jess och INTUCh SUCh SFUCh Östbergets Cornelia.

dotra

Dotra föddes 20 oktober 1980. Hon var en härlig, duktig jakthund som ofta tog pris på jaktprov. Som unghund hade hon inte format för de högsta premierna, däremot skötte hon sina fåglar. Med tiden tog hon 1ökl och fick sina titlar INT NORD UCh. Dotra blev 11 år.

Pointer sedan 1962