U-kullen

U-kullen föddes 2 mars 2009, efter NO JCh Högdebrotets Pluto (N14781/00) och J Östbergets Qualiy (S23508/2003).

 Namn  Högsta merit j-prov / utst.  HD-status
 Uma  / good Ökl
 Undra
 Unika Goldie A

Pointer sedan 1962