Järpen 27-28 november 2021

Yra
Äzzla
Tess
Äzzla
Tess
Äsch och Yra
Äzzla
Nafs i näsan!

Pointer sedan 1962