Träning HOS VIJÄGARENS!

Tess myser..
Äzzla i stånd för en rapphöna!
Äzzla i stånd för rapphöns!
Tess & Äzzla
Tess i stånd för en rapphöna!
Marie med Tess & Äzzla

Pointer sedan 1962