Öland 2019!

Genomrep! Yra hittar en kull med rapphöns!
BIS-veteran! Tess 11,5år.
Äzzla 5mån.
Tess
Äzzla
Tess
Äzzla på ”sitt” första jaktprov!
Mor och dotter Frändegård!
Marie, Johanna med Yra, Äzzla och Tess.
Marie och Yra

Pointer sedan 1962