Elmia game Fair 2019

Tess spanar över området för fågelhundsuppvisningen.
Tess
Yra
Rasspecial
Tess, Yra & Ludde i montern.
Sherpa, Tess, Yra & Arriba vid vättern.
Tess
Yra står för vaktel.
Yra
Östsvenska fågelhundsklubbens monter

Pointer sedan 1962