UTSTÄLLNING i mantorp, 18 maj 2019!

Yra i ringen!
Yra 4 år.
Tess 11 år.
Framtidens handler, Elliott Frändegård!
Tess i ringen!

Pointer sedan 1962