Hösten 2022

Winja
Äzzla
Tess 14,5år
Marie med Yra
Äzzla
Fv. Äzzla, Åckra & Yra
Yra
Yra
Gunnar & Åckra
Äzzla
Äzzla
Åckra
Gunnar med Äzzla & Winja
Kerstin med Äzzla & Winja

Pointer sedan 1962